faq

Op deze pagina kan je antwoorden vinden over veel gestelde vragen.
Vind je het antwoord niet op deze pagina neem dan gerust contact op.

Huis van het Kind Aalst

Tel: 053 72 36 54

E-mail: huisvanhetkind@aalst.be

Adres: Grote Markt 3, 9300 Aalst

 FAQ:

 • Hoe registreer ik mijn opvangvraag op deze website?

Klik op registreren.

Vul de algemene gegevens van de aanvrager in en klik op registreren.

Je krijgt een wachtwoord via e-mail.

Op de website www.kinderopvangaalst.be klik je opnieuw op registreren.

Met je e-mailadres en het verkregen wachtwoord kan je nu aanmelden.  

Klik op aanmelden en vervolledig je aanvraag.

 

 • Ik heb geen e-mailadres hoe registreer ik mijn opvangvraag?

Je hebt een e-mailadres nodig om je opvangvraag te registreren.

Heb je geen e-mailadres neem dan contact op met Huis van het Kind in Aalst om uw aanvraag te registreren.

 

 • Kan ik een afspraak maken om mijn opvangvraag te registreren?

Heb je hulp nodig om je aanvraag te registreren? Neem dan  contact op met het Huis van het Kind op het nr. 053 72 36 54.

 

 • Ik kreeg geen wachtwoord na mijn registratie wat doe ik nu?

Controleer je mailbox met ongewenste e-mail of SPAM.

Heb je de e-mail niet ontvangen dan is het mogelijk dat je je e-mailadres fout hebt geschreven of dat je e-mailadres te sterk beveiligd is.

Contacteer het Huis van het Kind via het nr. 053 72 36 54 of via huisvanhetkind@aalst.be 

 

 • Ik kreeg een e-mail dat mijn opvangvraag niet compleet is wat moet ik nu doen?
 1. Ga naar kinderopvangaalst.be klik op registreren. Vul e-mailadres en wachtwoord in. Klik op aanmelden.
 2. Zet stap 2: voeg uw partner toe indien van toepassing
 3. Zet stap 3: voeg uw kind toe
 4. Zet stap 4: vul de gegevens van uw opvangvraag in
 5. Wanneer u alle stappen heeft doorlopen krijgt u een bevestigingsmail van uw opvangvraag per kind. Vanaf nu heeft uw dossier de status in aanvraag.

 

 • Ik kreeg geen bevestigingsmail na mijn registratie wat doe ik nu?

Controleer je mailbox ongewenste e-mail of SPAM.

Vind je de e-mail niet, contacteer het Huis van het Kind op nr. 053 72 36 54 of huisvanhetkind@aalst.be

 

 • Ik krijg de melding e-mailadres reeds in gebruik wat nu?

Je bent reeds geregistreerd voor kinderopvang in het verleden.

Contacteer Het Huis van het Kind op nr. 053 72 36 54 of huisvanhetkind@aalst.be

 

 • Ik ben opnieuw zwanger en wil voor mijn toekomstig kind een opvang vraag stellen wat moet ik doen?

Ben je al geregistreerd? Doe dan de volgende stappen:

 1. Meld je aan op www.kinderopvangaalst.be met je e-mailadres en wachtwoord.
 2. Klik onderaan op kind toevoegen en vul de gegevens van je kind in
 3. Klik op start aanvraag voor kinderopvang. Vul de informatie in voor de opvangaanvraag.
 4. Controleer de gegevens van jezelf en (eventueel) je partner. Indien er iets gewijzigd is aan je situatie (verhuis, werk, …..), pas je gegevens aan.

Ben je nog niet geregistreerd dan doe je volgende stappen:

 1. Klik op registreren.
 2. Vul de algemene gegevens aanvrager in en klik op registreren.
 3. Je krijgt een wachtwoord via e-mail.
 4. Met je e-mailadres en het verkregen wachtwoord kan je nu aanmelden.  
 5. Klik op aanmelden en vervolledig je aanvraag.

 

 • Ik ben zwanger van een meerling moet ik voor elk kind apart een opvangvraag doen?

Ja, je moet voor elk kind een aparte vraag doen.

 1. Vul de gegevens in van het eerste kind
 2. Duid meerling aan
 3. Klik op start een aanvraag kinderopvang.  Vul de informatie in voor de opvangaanvraag.
 4. Klik op kind toevoegen.
 5. Vul de gegevens van je tweede kind in waarvoor je opvang zoekt.
 6. Duid meerling aan
 7. Klik op start aanvraag voor kinderopvang. Vul de informatie in voor de opvangvraag.

 

 • Waar voeg ik het opvanginitiatief van mijn keuze toe

Je moet eerst alle stappen invullen alvorens je een initiatief kan kiezen.

 1. Gegevens aanvrager
 2. (indien van toepassing) gegevens partner
 3. Gegevens kind
 4. Start de aanvraag voor kinderopvang.

! Let op: duid groepsopvang of gezinsopvang (onthaalouder) aan.

 

Tijdens de laatste stap kan je maximaal 5 opvanginitiatieven kiezen.

Via opvangaanbod heb je de mogelijkheid om de initiatieven te filteren en de nodige informatie te vinden.

 

 • Hoe kan ik mijn dossier bekijken en opvolgen?

Ga naar www.kinderopvang@aalst.be en klik op registreren.

Vul bij aanmelden je e-mailadres en je wachtwoord in. Je kan de status van je aanvraag bekijken en gegevens bewerken.

 

 • Ik zoek geen opvang meer wat kan ik nu doen?

Klik op registreren, vul bij aanmelden je e-mailadres en wachtwoord in.

Klik op aanvraag annuleren. Je vindt dit bij de gegevens van het kind.

 

 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten wat nu?
 1. Je gaat naar www.kinderopvangaalst.be
 2. Je klikt op registreren.
 3. Je klikt op nieuw wachtwoord instellen.
 4. Je vult je e-mailadres en rijksregisternummer in, vervolgens klik je op verzenden.
 5. Je ontvangt een e-mail en kan vervolgens je wachtwoord wijzigen.

Lukt het niet? Contacteer Het Huis van het Kind op nr.  053 72 36 54 of huisvanhetkind@aalst.be

 

 • Ik krijg een e-mail van een initiatief met een voorstel. Hoe kan ik dit bekijken?
 1. Klik op registreren.
 2. Vul bij aanmelden je e-mailadres en je wachtwoord in.
 3. Klik op voorstel bekijken.
 4. Contacteer het opvanginitiatief voor de datum die in de e-mail staat en maak een afspraak met het initiatief.

 

 • Ik krijg een negatief antwoord op mijn opvangvraag wat kan ik nu doen?

Er is veel vraag naar kinderopvang in Aalst waardoor de initiatieven niet altijd kunnen ingaan op jouw vraag. Dit betekent niet dat je nu geen kans meer maakt op een plaats.

Je hebt de mogelijkheid om een ander kinderopvanginitiatief te kiezen via de website die je dan op zijn beurt laat weten of ze je al dan niet een plaats kunnen aanbieden.

Hou bij het toevoegen van de opvanginitiatieven wel rekening met de haalbaarheid (bijvoorbeeld:afstand tussen thuis en de opvang).

We raden je aan om nieuwe opvanginitiatieven toe te voegen om de kans voor een plaats te vergroten.

 

 • Hoeveel betaal ik voor de kinderopvang?

De dagprijs voor de kinderopvang hangt af van het kinderopvanginitiatief.

De meeste initiatieven werken op basis van het inkomen (IKG systeem), hier wordt rekening gehouden met het gezinsinkomen.

Op de website van Kind en Gezin kan je een simulatie maken van jouw tarief.

Er zijn daarnaast ook een aantal initiatieven die werken met een vaste dagprijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Werf 9
9300 Aalst
053 77 93 00